DŁUGA 38/40 (ARBEITSAMT)

Adam Czerniaków

JA/ONI, I

„O 10 rano do Arbeitsamtu wezwany w sprawie Batalionu. Otrzymali kartotekę Żydów do pracy przymusowej z Krakowa. Twierdzą, że Żydzi zastąpią Niemców i Polaków wziętych do pracy.” [6 VII 1940] (s. 102)

JA, II B

„Odbyło się posiedzenie w Arbeitsamcie u Hoffmana. Kapitan Meissner, szef Lagerschutzu, oświadczył, że powodem nieszczęść w obozach były pogody, niedożywienie poborowych, niewdrożenie ich do ciężkiej pracy, a w części winę ponosi też Lagerschutz. Zgodził się na wyjazd z nim do obozów 2 członków Rady.” (s. 176-177)

 

Emanuel Ringelblum

ONI, II A

„Dziś, 13 grudnia [1940], nadeszło pismo z Arbeitsamtu, że fabryki polskie znajdujące się w getcie będą mogły otrzymać ausweisy co najwyżej dla majstrów, reszta zatrudnionych musi być Żydami.” (s. 185)

Bibliografia

Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego 6 IX 1939 – 23 VII 1942, oprac. Marian Fuks, Warszawa 1983.

– Emanuel Ringelblum, Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. t. 29: Pisma Emanuela Ringelbluma z getta, oprac. J. Nalewajko-Kulikov, Warszawa 2018.