DZIELNA 1 (teatr „Eldorado”)

Henryk Makower

ONI, II

„Grano tam (teatr w kościele na Nowolipkach – dk) wiele różnych sztuk, reżyserował Andrzej Marek. Teatr miał duże powodzenie. W bliskim sąsiedztwie były również inne teatry, na Dzielnej operetka i farsa z Cukier na czele, na Nowolipiu – dramat.” (s. 191)

Adam Czerniaków

JA, II D

„O 6 pp. Byłem w teatrze „Eldorado” na przedstawieniu sztuki Kobryna.” (s. 289)

Emanuel Ringelblum

JA, II A

„Wczoraj byłem w teatrze żydowskim. Poziom przeciętny. Dobre numery Fajwisza, Glatsztajna. Wykonano jakieś rosyjskie skecze. Pragnie się uciec od rzeczywistości. Samberg, Diana Blumenfeld, Kurc – brylują. Lokal ładny. Zapomina się na dwie godziny o otaczającym smutnym świecie. Był tylko jeden aktualny skecz: krytyka Jointu, Gminy Żydowskiej itd.” (s. 182-183)

Bibliografia

– Henryk Makower, Pamiętnik z getta warszawskiego. Październik 1940-styczeń 1943, Opracowała i uzupełniła Noemi Makowerowa, Ossolineum 1987.

Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego 6 IX 1939 – 23 VII 1942, oprac. Marian Fuks, Warszawa 1983.

– Emanuel Ringelblum, Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. t. 29: Pisma Emanuela Ringelbluma z getta, oprac. J. Nalewajko-Kulikov, Warszawa 2018.