DZIELNA 15

Emanuel Ringelblum

ONI, I

„Byli właściciele domów przyjmują na administratorów [2] Aryjczyków (Klein, Dzielna 15).” (s. 23)

Bibliografia

– Emanuel Ringelblum, Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. t. 29: Pisma Emanuela Ringelbluma z getta, oprac. J. Nalewajko-Kulikov, Warszawa 2018.