DZIELNA 31, 33

Emanuel Ringelblum

ONI, I

„Okazuje się, że wypędzenie Żydów z domów przy ul. Dzielnej 31 i 33, obok więzienia, było aferą. Jedną z wielu.” (s. 156)

Bibliografia

– Emanuel Ringelblum, Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. t. 29: Pisma Emanuela Ringelbluma z getta, oprac. J. Nalewajko-Kulikov, Warszawa 2018.