DZIKA 1-29

Henryk Bryskier

ONI, II

„Coraz bardziej zwiększające się fale przesiedleńców z prowincji i szeroko zakreślony plan, znany czynnikom niemieckim, zmusiły władze do wyłączenia z dzielnicy polskiej odcinka ul. Dzikiej 1-29 t.j. od rogu ul. Niskiej oraz ul. Stawki – od Pokornej do Dzikiej – dwustronnie, wyłączając na ulicy Dzikiej całą jezdnię jako aryjską. Odcinki tych ulic miały stanowić tzw. „dzielnicę kwarantannową”, do której oprócz przesiedleńców nikt nie miałby prawa wstępu, oczywiście za wyjątkiem czynnika, powołanego do wykonywania pieczy i zarządzeń władz. Była to więc dzielnica leżąca dawnym wylotem do dzielnicy polskiej, a nowo ustawioną bramą wylotową dokąd przeniesiono posterunek graniczny.” (s. 71)

Bibliografia

– Henryk Bryskier, Żydzi pod swastyką, czyli getto w Warszawie w XX wieku, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2006.