DZIKA 15

Henryk Bryskier

ONI, II

„Dzika 15 – składy i budynek biurowy. Po długich wahaniach ze składów o cementowanych podłogach i wilgocią z ekstraktów garbarskich przesiąkniętych ścianach – zrezygnowano, natomiast mały lokal biurowy obsadzono mieszkańcami przeniesionego do Warszawy z Broszkowa domu starców w liczbie 80 osób.” (s. 73-74)

Bibliografia

– Henryk Bryskier, Żydzi pod swastyką, czyli getto w Warszawie w XX wieku, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2006.