DZIKA – GĘSIA – MIŁA – SZCZĘŚLIWA – PLAC PARYSOWSKI [TRASA]

Henryk Bryskier

ONI, III B

„Ludzie objuczeni tłumoczkami zawierającymi cały dobytek wyruszyli w zwartych zespołach swoich szopów niosąc na przedzie transparenty z nazwami poszczególnych firm. Pochód posuwał się wolno ulicami Dziką, Gęsią, w kierunku Miłej, Szczęśliwej i placu Parysowskiego. Ciżba na ulicach była tak ogromna, że nie można było utrzymać najmniejszego nawet porządku. Nikt nie regulował ruchu ulicznego, a fala ludzi parła naprzód. Jeśli ktoś, z jakiegoś powodu, zatrzyma się choć na chwilę, ten nie był już w stanie przecisnąć się do swoich, z którymi był początkowo w jednym szeregu.” (s. 203)

Bibliografia

– Henryk Bryskier, Żydzi pod swastyką, czyli getto w Warszawie w XX wieku, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2006.