ELEKTORALNA 28

Henryk Makower

JA, II A

„Zaczęliśmy więc chodzić od domu do domu, do obcych mieszkań, towarzyszyła mi Ema, co mi uprzyjemniało te przykrą wędrówkę. Podczas jednego z takich rajdów natknęliśmy się na Żelaznej 78 na duże 6-pokojowe mieszkanie piekarza Schmidkego. […] Piekarnie mieli prowadzić dalej w swoim domu, odpowiadała im więc bliskość naszego mieszkania , które mieściło się na Żelaznej 68. […] My jednak z Emą martwiliśmy się, gdyż ona z matką musiała się przenieść do innego mieszkania na Elektoralną 28, co wydłużało dość znacznie odległość między nami.” (s. 9)

JA, II A

„Mamusia szybko przyzwyczaiła się do nowego mieszkania i otoczenia. Nauczyła się znajdować drogę do córki i synowej. Lalusia w dalszym ciągu jadała u nas obiady, drepcząc codziennie z Ogrodowej na Żelazną i z powrotem. […] Z Emą widywaliśmy się niemal codziennie. O 17 kończyłem przyjęcia pacjentów i jeżeli nie miałem wizyt na mieście, to albo szedłem na Elektoralną, albo Ema przychodziła do mnie.” (s. 24)

Bibliografia

– Henryk Makower, Pamiętnik z getta warszawskiego. Październik 1940-styczeń 1943, Opracowała i uzupełniła Noemi Makowerowa, Ossolineum 1987.