ELEKTORALNA 4

Mary Berg

JA/ONI,  IIB

10.VI.41’: „„Gazeta Żydowska” swoje biuro ma także w Warszawie. Mieści się ono przy Elektoralnej. Dziennik ma wprawdzie duży nakład, lecz każdy numer czytają setki osób, bo egzemplarzy, na których drukowanie zezwalają Niemcy, nie wystarcza dla każdego. To jedyna wychodząca legalnie gazeta dla trzech milionów polskich Żydów, gorliwie przekazywana z rąk do rąk. Jeszcze bardziej interesuje ludzi prasa podziemna ukazująca się nieregularnie, lecz stanowiąca jedyne źródło rzetelnych informacji o wydarzeniach politycznych oraz o przebiegu wojny. Od czasu do czasu ojciec przynosi do domu taką gazetkę. Zanim odważy się nam ją wręczyć, zamyka drzwi na klucz. Zawsze jest zobowiązany do przekazania jej tego samego dnia innej osobie, której tożsamości nie chce ujawnić. Taka bibuła krąży zatem od domu do domu” (s. 128-129).

Bibliografia

– Mary Berg, Dziennik z getta warszawskiego, tłum. M. Salapska, Warszawa 1983.