FRANCISZKAŃSKA – NALEWKI – GĘSIA – SMOCZA – NOWOLIPIE – ŻELAZNA – róg ulic PROSTA/TWARDA [TRASA]

Marek Edelman

ONI/JA, V

„Ż.O.B. prawie nie istnieje, ale nawet i tych resztek, które ocalały, nie można było wyprowadzić z getta za jednym razem. Droga kanałami trwa całą noc. W kanałach napotykamy wciąż na zasieki, które porobili tu przewidujący Niemcy. Włazy pozasypywane są gruzem. W przejściach wiszą granaty, które przy dotknięciu natychmiast wybuchają. Co pewien czas Niemcy wpuszczają gaz trujący. W tych warunkach w kanale wysokim na 70 cm, gdzie nie można się wyprostować, a woda sięga ust, czekamy 48 godzin na wyjście.” (s. 63)

Bibliografia

– Marek Edelman, Getto walczy. (Udział Bundu w obronie getta warszawskiego), Warszawa 1945.