GĘSIA 15

Henryk Makower

JA, III C

„Para idąca z piwnicy stała się tak widoczna, że postanowiłem nie umieszczać w niej Emy. Ktoś z moich pacjentów powiedział mi, że jest doskonała skrytka w szopie SS, u Fadersa na Gęsiej 15.” (s. 146)

Bibliografia

– Henryk Makower, Pamiętnik z getta warszawskiego. Październik 1940-styczeń 1943, Opracowała i uzupełniła Noemi Makowerowa, Ossolineum 1987.