GĘSIA 25 – GĘSIA (wacha) – NOWOLIPIE / LESZNO [TRASA]

Henryk Makower

JA, III C

„Tuż przy bramie zauważyłem naszych sąsiadów, wielkich spryciarzy z żonami, chcą je przeprowadzić do szop przez wachę na Gęsiej, dalej na Nowolipie albo Leszno.” (s. 148)

Bibliografia

– Henryk Makower, Pamiętnik z getta warszawskiego. Październik 1940-styczeń 1943, Opracowała i uzupełniła Noemi Makowerowa, Ossolineum 1987.