GĘSIA 25

Henryk Makower

JA, III A

„Tymczasem mieszkanie na Gęsiej doszło już do stanu używalności i w sierpniu mamusia z Lonią i rodzina przenieśli się tam. Myśmy również wprowadzili się do nowego mieszkania. Natomiast Józio z Niutą na razie zostali w mieszkaniu u Muni, a później przenieśli się też na Gęsią. W dniu przeprowadzki spotkałem na Dzielnej całą naszą gromadkę.” (s. 103)

Bibliografia

– Henryk Makower, Pamiętnik z getta warszawskiego. Październik 1940-styczeń 1943, Opracowała i uzupełniła Noemi Makowerowa, Ossolineum 1987.