GĘSIA 27

Emanuel Ringelblum

ONI, II A

„Na Gęsiej 27 15-letni chłopiec, któremu płacono tygodniówkę, a który domagał się codziennie coraz więcej (ostatnio płacono mu 15 zł, żądał 25 zł), sprowadził tamtych. Przeprowadzili kilkugodzinną rewizję, zabrali gotówkę, walutę i produkty.” (s. 195)

Bibliografia

– Emanuel Ringelblum, Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. t. 29: Pisma Emanuela Ringelbluma z getta, oprac. J. Nalewajko-Kulikov, Warszawa 2018.