GĘSIA 30 (Szop OBW) – PAWIA 14 [TRASA]

Abraham Lewin

JA, III A

„Przez cały dzień Ukraińcy i N[Niemcy] szaleją po blokach, gdyż tam właśnie skupiła się garstka pozostałych jeszcze przy życiu. Stamtąd też zabierają. Odnosi się wrażenie, że chcą nas całkowicie zgładzić. Moje położenie jest szczególnie ciężkie, jest bardzo niebezpiecznie przejść stąd z Gęsiej 30 na Pawią 14. a przecież nie mogę tam nie pójść i nie zobaczyć Ory. Zwłaszcza teraz, kiedy się tak niepokoję o nią i pozostałych krewnych. Na pewno pójdę, zaryzykuję.” (s. 207)

Bibliografia

– Abraham Lewin, Dziennik, wstęp i opracowanie K. Person, Warszawa 2016.