GĘSIA 43 (Biuro Zarządu Towarzystwa Ochrony Zdrowia Ludności Żydowskiej w Polsce)

Adam Czerniaków

JA, I

„Po obiedzie TOZ, sierociniec żydowski na Lesznie i przytułek dla uciekinierów na Dzielnej.” [11.III.1940] (s. 73)

Bibliografia

Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego 6 IX 1939 – 23 VII 1942, oprac. Marian Fuks, Warszawa 1983.