GĘSIA (między Zamenhofa a Lubeckiego)

Abraham Lewin

ONI, III B

„Wieczorem dotarli do getta i polowali na ludzi. W ciągu pięciu minut wygnali wszystkich ludzi mieszkających przy Gęsiej między ulicami Zamenhofa i Lubeckiego. Nie zwracają uwagi na dokumenty.” (s. 190)

Bibliografia

– Abraham Lewin, Dziennik, wstęp i opracowanie K. Person, Warszawa 2016.