GĘSIA – OKOPOWA – CMENTARZ [TRASA]

Henryk Makower

ONI, II

„Cmentarz na Okopowej. […] Droga na cmentarz dla zmarłych jest z pewnością rzeczą obojętną. Jednak nie dla ich bliskich, jeszcze pozostałych przy życiu. Początkowo szła ona długim, ale wygodnym szlakiem – przez Gęsią aż do Okopowej. Niewielka, przylegająca do cmentarza część tej ulicy należała do getta.[…] Wszystko się zmieniło, gdy wraz z redukcją powierzchni getta odpadła Okopowa. Wacha stanęła przy samym wylocie Gęsiej. Cmentarz znalazł się już po drugiej stronie. Żeby się doń przedostać, jeśli się nie było nieboszczykiem, trzeba było mieć przepustkę.” (s. 181)

Bibliografia

– Henryk Makower, Pamiętnik z getta warszawskiego. Październik 1940-styczeń 1943, Opracowała i uzupełniła Noemi Makowerowa, Ossolineum 1987.