GÓRNOŚLĄSKA

Adam Czerniaków

JA/ONI, I

„Przewiduje się wyrzucenie Żydów z wybrzeża – Nowy Świat, Górnośląska, Mączna etc.” [9 VIII 1940] (s. 111)

Bibliografia

Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego 6 IX 1939 – 23 VII 1942, oprac. Marian Fuks, Warszawa 1983.