GRZYBOWSKA 22

Adam Czerniaków

ONI, I

„12. Seidman Hilel      Grzybowska 22” [19 VII 1940] (s. 106)

Bibliografia

Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego 6 IX 1939 – 23 VII 1942, oprac. Marian Fuks, Warszawa 1983.