GRZYBOWSKA 24 (ZAKŁAD POGRZEBOWY PINKIERTA)

Adam Czerniaków

JA, II B

„Przed zakładem pogrzebowym Pinkierta na Grzybowskiej ustawiła się orkiestra i odegrała kilka skocznych kawałków.” (s. 195)

Mary Berg

ONI, IIA

25.XII.40’: „W getcie jest jeszcze jedna grupa umundurowanych funkcjonariuszy żydowskich – pracownicy pogotowia ratunkowego, z niebieskimi otokami na czapkach i niebieskimi opaskami na rękawach. Kolejną tworzą ubrani na czarno pracownicy pogrzebowi, zatrudniani przez prywatne przedsiębiorstwa, wśród których największą popularnością cieszy się zakład Pinkierta mający swą siedzibę obok budynku zarządu Gminy Żydowskiej przy ulicy Grzybowskiej oraz firma Wittenberga mieszcząca się bezpośrednio po drugiej stronie jezdni. Nawet przeniesienie się na tamten świat w tych dniach bywa niełatwe. Pogrzeby są przerażająco drogie, a miejsca na przepełnionym cmentarzu żydowskim – na wagę złota.” (s. 94-95)

Bibliografia

Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego 6 IX 1939 – 23 VII 1942, oprac. Marian Fuks, Warszawa 1983.

– Mary Berg, Dziennik z getta warszawskiego, tłum. M. Salapska, Warszawa 1983.