GRZYBOWSKA 26/28 (GMINA ŻYDOWSKA) – ALEJA SZUCHA 25 (Siedziba GESTAPO) [TRASA]

Adam Czerniaków

JA, I

„Zostałem odwieziony do Alei Szucha i tam zakomunikowano mi, abym dobrał 24 ludzi do Rady Gminy i stanął na jej czele.” [4.X.1939] (s. 38)

Bibliografia

Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego 6 IX 1939 – 23 VII 1942, oprac. Marian Fuks, Warszawa 1983.