GRZYBOWSKA 26/28 (Gmina Żydowska) – CMENTARZ ŻYDOWSKI (GĘSIA/OKOPOWA) [TRASA]

Adam Czerniaków

JA/ONI, I

„Odwiedził Gminę pan Starczewski [Jan Starczewski, kierownik Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Zarządu Miejskiego] z Zarządu miasta, prosząc o taksy cmentarne dla władz niemieckich. Kaminer [Meszulem Kaminer, członek Gminy z ramienia Agudy, pełnomocnik do spraw cmentarzy] pojechał na cmentarz i wydał polecenie.” [10.X.1939] (s. 40)

Bibliografia

Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego 6 IX 1939 – 23 VII 1942, oprac. Marian Fuks, Warszawa 1983.