GRZYBOWSKA 26/28 (GMINA ŻYDOWSKA) – WSPÓLNA 58 [TRASA]

Adam Czerniaków

JA, I

„Wyszedłem z Gminy po 3 pp., wróciłem do domu bez szwanku.” [26.II.1940] (s. 70)

Bibliografia

Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego 6 IX 1939 – 23 VII 1942, oprac. Marian Fuks, Warszawa 1983.