GRZYBOWSKA 26/28 – ZIELNA 25 – WSPÓLNA 58 [TRASA]

Adam Czerniaków

JA, I

„O 3.30 wyszedłem z Gminy i dorożką udałem się z Lichtenbaumem do domu. Na Zielnej przed Radiem wywleczono nas z dorożki i kazano pójść do pracy. L[ichtenbauma] uderzono nahajką. Ledwo się wydostaliśmy.” [24.II.1940] (s. 69-70)

Bibliografia

Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego 6 IX 1939 – 23 VII 1942, oprac. Marian Fuks, Warszawa 1983.