GRZYBOWSKA 30

Adam Czerniaków

ONI, I

„6.Hasensprung Józef Grzybowska 30 (…)

Hasensprung, Grzybowska 30/19” [19 VII 1940] (s. 105 – 106)

Bibliografia

Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego 6 IX 1939 – 23 VII 1942, oprac. Marian Fuks, Warszawa 1983.