GRZYBOWSKA 40

Adam Czerniaków

JA, II D

„Rano o 8-ej defilada 500 Służby [Porządkowej] przed Auerswaldem na dziedzińcu Grzybowska 40.” (s. 289)

Bibliografia

Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego 6 IX 1939 – 23 VII 1942, oprac. Marian Fuks, Warszawa 1983.