GRZYBOWSKA [48, 46, 20, 16]

Emanuel Ringelblum

ONI, I

„Odwiedziłem dziś punkty dla uchodźców na Grzybowskiej, Granicznej, w sztyblach. Przychodzą tam modlić się i przynoszą brud.” (s. 21).

Bibliografia

– Emanuel Ringelblum, Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. t. 29: Pisma Emanuela Ringelbluma z getta, oprac. J. Nalewajko-Kulikov, Warszawa 2018.