GRZYBOWSKA 48

Emanuel Ringelblum

ONI, II A

„Na Grzybowskiej 48 była chrześcijańska instytucja dobroczynna. Przed wyprowadzeniem się zabrano wszystko, co przedstawiało jakąś wartość, wyrwano futryny z okien, wybito wszystkie szyby, rozebrano piece itp. Teraz jest tam wielki remont.” (s. 182)

Bibliografia

– Emanuel Ringelblum, Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. t. 29: Pisma Emanuela Ringelbluma z getta, oprac. J. Nalewajko-Kulikov, Warszawa 2018.