GRZYBOWSKA 1

Janusz Korczak

JA, II D

„Poszedłem wczoraj po ofiarę na Grzybów nr 1. Ostatni dom przed murem. Wczoraj zabili tu policjanta żydowskiego – podobno dawał znaki przemytnikom.” [Pam., s. 78]

Bibliografia

– Janusz Korczak, Pamiętnik i inne pisma z getta, Warszawa 2012 (skrót: Pam.)