HIPOTECZNA 3

Emanuel Ringelblum

ONI, I

„Atelier malarza Adama Herszafta spaliło się w czasie wojny, zginęły wyjątkowo piękne akwarele.” (s. 71)

Bibliografia

– Emanuel Ringelblum, Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. t. 29: Pisma Emanuela Ringelbluma z getta, oprac. J. Nalewajko-Kulikov, Warszawa 2018.