JAGIELLOŃSKA 28 (poza gettem)

Adam Czerniaków

ONI, I

„W nocy [11.IX.1939] rozbito sierociniec na Jagiellońskiej.” (s. 34)

„Tchórzostwo na Jagiellońskiej.” [18 II 1940] (s. 68)

JA/ONI, I

„Rano odwiedziny cmentarza praskiego, potem sierociniec na Jagiellońskiej. Dałem dzieciom czekoladę.” [2 V 1940] (s. 86)

ONI, I

„Dziś skierowano 30 osób na Śliską, kilkadziesiąt na Jagiellońską.” [8 VIII 1940] (s. 110)

„Od 3 dni leży w kotłowni na Jagiellońskiej nr 28 palacz, który się powiesił. Nie można go pochować, bo nie można wysłać ludzi z zakładu pogrzebowego z powodu braku przepustek. A w ogóle zabroniono grzebania zwłok na praskim cmentarzu.” [19 XI 1940 ] (s. 134)

Bibliografia

Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego 6 IX 1939 – 23 VII 1942, oprac. Marian Fuks, Warszawa 1983.