OTWOCK, KOCHANOWSKIEGO 10/16 (ZAKŁAD DLA UMYSŁOWO CHORYCH „ZOFIÓWKA”)

Adam Czerniaków

JA/ONI, I

„W >>Brijusie<< zwiedzanie zakładu dla gruźlików, potem <<Zofiówka>>.”

ONI, I

„<<Zofiówka>> z powodu braku środków zagroziła wypędzeniem chorych umysłowo.” [31 V 1940] (s. 94)

„W >>Zofiówce<< awanturnica, która nas kosztowała zł 100000,furiaci i dzieci. Jedno w kaftanie bezpieczeństwa, bo sobie samemu robi krzywdę. Twarz pokryta muchami. Inne grzebie w ranach w głowie. Śpiewaczka w łóżku śpiewa arie: występowała we Włoszech. Inne przy fortepianie grały i śpiewały, a ja z nimi. Ktoś wybudował sobie grób na cmentarzu i opatrzył tablicą ze swoim nazwiskiem. Tam odsyłał wierzycieli.” [20 VII 1940] (s. 107)

JA/ONI, I

„W >>Zofiówce<< dowiedziałem się, że umarł pacjent zakładu, stary Żyd >>król angielski<<. Ten, co ma w sobie „czarne świece”, zaczepił mnie. Wykręciłem się, że nie jestem prezesem.” [17 VIII 1940] (s. 114)

ONI, I

„Na planie zredukowano „Sperrgebiet”, wykluczając Chmielną, Marszałkowską, Stare Miasto etc. Natomiast przyłączono… cmentarz żydowski. Szpital żydowski poza granicą. W Otwocku zajmują władze polskie „Brijus”. Zagrożona jest „Zofiówka”etc.” [25 IX 1940] (s. 124)

 JA, II B

„Wyjechałem w szaloną niepogodę z żoną i Szeryńskim autem do „Zofiówki”. Na domiar złego jestem zaziębiony. Wieczorem rozchorowałem się w „Zofiówce”. Mdłości, wymioty. Zawiadomiono mnie z Warszawy, że – w myśl zarządzenia – należy oddać wszystkie futra męskie i damskie. Osobiście jestem odpowiedzialny. Termin do 28 XII 41.” (s. 234)

„Z rana o 8-ej wyjechałem do Warszawy. W Gminie na dużej sali i na Grzybowskiej 27 zbiórka futer. O 1-ej zjawił się Auerswald. Poprosiłem o zwolnienie od obowiązku rekwizycji Służbę Porządkową i lekarzy. Obiecał jutro dać odpowiedź. Dalej jestem chory.” (s. 236)

„W Otwocku umarł A- Szpinak” (s. 236)

„W „Zofiówce”, w Otwocku, celem zasilenia kasy urządzono kawiarnie „Café Varieté”.” (s. 232)

Emanuel Ringelblum

ONI, I

„Poważnie niebezpieczeństwo zamknięcia ‘Zofiówki’ [zakład dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Żydów w Otwocku], którą utrzymywał magistrat.” (s. 9)

„W ‘Zofiówce’ znajduje s się około 300 chorych, w tym 200 z Warszawy, pozostali są z tamtej strony, z ‘Rzeszy’ itd. Z powodu kradzieży siatkowego ogrodzenia chorzy wykradają się do domu; jeden rzucił się pod pociąg. Jest tam dwudziestu kilku pacjentów chorych na zakaźną afrykańską chorobę ‘awilulę’ [?]. Ludzie ci gniją żywcem, na wpół zdziczali, wyłącznie kobiety, wychudzone, wykrzywione, potworne twarze, straszny fetor. Zarekwirowali produkty na sumę 60 000 zł, po donosie, że szpital sprzedał produkty.” (s. 124)

Bibliografia

Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego 6 IX 1939 – 23 VII 1942, oprac. Marian Fuks, Warszawa 1983.

– Emanuel Ringelblum, Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. t. 29: Pisma Emanuela Ringelbluma z getta, oprac. J. Nalewajko-Kulikov, Warszawa 2018.