JASNA 11

Adam Czerniaków

JA, I

„Jutro mam konferencję w JDC w sprawie opieki społecznej.” [10 I 1940] (s. 59)

„Rano JDC.”    [siedziba American Joint Distribution Committee] [17.IV.1940] (s. 84)

 

Emanuel Ringelblum

ONI, I

„Zmiana lokalu [JOINTu]: z Jasnej [11] na Wielką, następnie na Leszno [13]” (s. 6)

Bibliografia

– Emanuel Ringelblum, Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. t. 29: Pisma Emanuela Ringelbluma z getta, oprac. J. Nalewajko-Kulikov, Warszawa 2018.