KARMELICKA 29 (SZKOŁA CISzO)

Marek Edelman

JA/ONI, I

„Trzeba było tym wszystkim bitym zgnębionym ludziom powiedzieć, trzeba im było pokazać, że przecież mimo wszystko i wbrew wszystkiemu jesteśmy jeszcze zdolni do tego, żeby podnieść głowę. Wtedy to, na dzień 1 Maja, ukazuje się wydany na starym powielaczu Skifu, znalezionym przypadkowo w szkole powszechnej na Karmelickiej 29 pierwszy numer „Biuletynu”, redagowany przez Komitet redakcyjny w składzie: Abrasza Blum, Adam Sznajdmil, Bernard. Numer poświęcony jest wypadkom wielkanocnym. Ale ogół pozostaje głuchy.” (s. 9)

Emanuel Ringelblum

ONI, III

„[Eugeniusz Braude] Świetny nauczyciel szkoły CISzO był podczas wojny kierownikiem kuchni dla dzieci przy Karmelickiej 29. Zginął w pierwszej akcji likwidacyjnej.” (s. 243)

Bibliografia

– Marek Edelman, Getto walczy. (Udział Bundu w obronie getta warszawskiego), Warszawa 1945.

– Emanuel Ringelblum, Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, tom 29a Pisma Emanuela Ringelbluma z bunkra, oprac. E. Bergman, T. Epsztein, M. Siek, Warszawa 2018.