KARMELICKA – NOWOLIPKI – ZAMENHOFA – STAWKI – UMSCHLAGPLATZ [TRASA]

Henryk Bryskier

ONI, III A

„Po śmieci inż. Czerniakowa rozpoczęły się łapanki zakrojone na szeroką skalę. Rada Żydowska w oparciu o swoje zarządzenie zmobilizowała swoich urzędników gminnych do pomocy Służby Porządkowej, dając im białe opaski z napisem ‘Akcja wysiedleńcza’ (Aussiedlungsdienst). Zażądano do pomocy ze szpitali 100 lekarzy. I, o hańbo! Ci wybrańcy uważali się za lepszych od innych […]. Dziesiątki tysięcy ludzi do późnego wieczora gnano niekończącym się pochodem przez Karmelicką, Nowolipki, Zamenhofa na Stawki. Tam stały towarowe wagony na bocznicy kolejowej Placu Przeładunkowego, do których ładowano 100-120 osób.” (s. 187)

Bibliografia

– Henryk Bryskier, Żydzi pod swastyką, czyli getto w Warszawie w XX wieku, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2006.