KAROLKOWA [poza gettem]

Adam Czerniaków

JA/ONI, I

„Do ostatniego planu dodano, uzupełniając ghetto, ulicę Karolkową.” [2 X 1940] (s. 125)

Emanuel Ringelblum

ONI, I

„W ostatnich dniach (28 sierpnia [1940]) przesiedlenia w ciągu pół godziny z polskich ulic (Wilczej, Karolkowej i innych).” (s. 118)

Bibliografia

Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego 6 IX 1939 – 23 VII 1942, oprac. Marian Fuks, Warszawa 1983.

– Emanuel Ringelblum, Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. t. 29: Pisma Emanuela Ringelbluma z getta, oprac. J. Nalewajko-Kulikov, Warszawa 2018.