KAZIMIERZA KARASIA 2 [Teatr Polski] (poza gettem)

Emanuel Ringelblum

ONI, I

„Teatr polski […] czynny w W[arszawie?]. Natomiast we wszystkich grają niemieckie teatry z niemieckich miast.” (s. 40)

Bibliografia

– Emanuel Ringelblum, Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. t. 29: Pisma Emanuela Ringelbluma z getta, oprac. J. Nalewajko-Kulikov, Warszawa 2018.