KOŁO (poza gettem)

Emanuel Ringelblum

ONI, I

„17 września [1940] rozpowszechniła się plotka o 16 punktach przeciwko Żydom: ograniczenia w tramwajach, ograniczenia praktyki lekarzy, getto (warszawscy Żydzi na Powązkach i Kole, prascy na Grochowie), poruszania się po mieście do 6, w niedzielę w ogóle nie, ograniczenie handlu hurtowego, wielkiego przemysłu itp.” (s. 123)

„Mozes (Miszlogurski, Żyd z Koła) opłacany jest przez Gminę. Razy dostają od niego wszyscy bez wyjątku.” (s. 153)

Bibliografia

– Emanuel Ringelblum, Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. t. 29: Pisma Emanuela Ringelbluma z getta, oprac. J. Nalewajko-Kulikov, Warszawa 2018.