KOMITETOWA – CIEPŁA [TRASA]

Abraham Lewin

ONI/JA, II D (31.05.1942)

„Zasługuje na uwagę zachowanie się kobiet podczas <łapanek> i ocalenie przez nie młodego studenta żydowskiego, wartościowego człowieka, naszego kolegę F[igelmana]. Złapano go na ulicy Komitetowej, wpakowano do autobusu firmy Kohn-Heller i wieziono na punkt zbiorczy. Na Ciepłej kilku młodzieńców wyskoczyło przez małe okienko. Również F[igelman] wyskoczył i usiłował zbiec. Żydowski policjant puścił się za nim w pościg. Wbiegł do bramy. Kobiety, proste kobiety, zaczęły się szamotać z policjantem, który uderzył jedną z nich w twarz. Chwycił on mocno F[igelmana] i wyprowadził go z bramy. Na ulicy kobiety, których liczba w międzyczasie wzrosła, ponownie zaatakowały policjanta. Podczas gdy on wdał się w bijatykę z kobietami, F[igelman], korzystając ze sposobności, uciekł.” (s. 91)

Bibliografia

– Abraham Lewin, Dziennik, wstęp i opracowanie K. Person, Warszawa 2016.