KOSZYKOWA 26/28 [Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy]

Emanuel Ringelblum

ONI, I

„Biblioteki wystawiają na zewnątrz zeszyty, ołówki, żeby uchodzić za księgarnie. W Bibliotece Bachula jest już indeks: obaj Mannowie, Zweig, Na tropach Smętka, Jalu Kurek, Malraux.” (s. 23)

„Siódmy lutego [1940]. Wstęp na plac Krasińskich, na pewno na odcinku, obok Sądów, jest Żydom wzbroniony. Żydom nie wolno chodzić do Biblioteki Publicznej, wybudowanej przez żydowskich filantropów.” (s. 65)

Bibliografia

– Emanuel Ringelblum, Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. t. 29: Pisma Emanuela Ringelbluma z getta, oprac. J. Nalewajko-Kulikov, Warszawa 2018.