KOSZYKOWA 81

Adam Czerniaków

JA, I

„Siedziałem na stacji filtrów w ogródku.” [5.X.1939] (s. 39)

Bibliografia

Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego 6 IX 1939 – 23 VII 1942, oprac. Marian Fuks, Warszawa 1983.