KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28 [Uniwersytet Warszawski]

Emanuel Ringelblum

ONI, I

„Wywieziono Bibliotekę Uniwersytecką. Zamierzają wywieźć Archiwum Główne [Akt Danych]. Nadzieja, że wrócą one wraz z wyzwoleniem.” (s. 13)

„Na uniwersytecie spaliły się wszystkie rękopisy Centnerszwera, były to ciekawe materiały,” (s. 77)

Bibliografia

– Emanuel Ringelblum, Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. t. 29: Pisma Emanuela Ringelbluma z getta, oprac. J. Nalewajko-Kulikov, Warszawa 2018.