KREDYTOWA (poza gettem)

Adam Czerniaków

ONI, I

„Wydobywanie trupów w ogródku na ul. Kredytowej.” [14.XII.1939] (s. 55)

Bibliografia

Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego 6 IX 1939 – 23 VII 1942, oprac. Marian Fuks, Warszawa 1983.