KROCHMALNA 20-25 (Wschodnia cześć między Rynkową a Ciepłą)

Emanuel Ringelblum

ONI, I

„Straszna sytuacja w zamkniętej części ulicy Krochmalnej. Wczoraj umarło 13 osób, przed dwoma dniami 6 i 5 osób” (s. 110)

Bibliografia

– Emanuel Ringelblum, Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. t. 29: Pisma Emanuela Ringelbluma z getta, oprac. J. Nalewajko-Kulikov, Warszawa 2018.