KROCHMALNA 59

Emanuel Ringelblum

ONI, II A

„Z powodu fabryki na Krochmalnej [Browar Haberbuscha i Schielego] trzeba było podzielić ulicę na dwie części i otoczyć ją długim parkanem, zabierając przy tym dużo sklepów na Mirowskiej.” (s. 148)

Bibliografia

– Emanuel Ringelblum, Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. t. 29: Pisma Emanuela Ringelbluma z getta, oprac. J. Nalewajko-Kulikov, Warszawa 2018.