KRÓLEWSKA 43

Emanuel Ringelblum

ONI, I

„Stary Gepner przychodzi codziennie do biura swej milionowej firmy [Królewska 43], choć nie ma tam nic do roboty. Chce w ten sposób zaprotestować przeciwko zabraniu mu majątku. Samo jego zjawienie się wystarcza jako niemy protest. Nie wchodzi z frontu, gdyż tam niekiedy dostaje się niekiedy w skórę od tamtych, tylko tylnymi drzwiami. Polski personel mówi mu jednak ‘dzień dobry’.” (s. 152)

Bibliografia

– Emanuel Ringelblum, Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. t. 29: Pisma Emanuela Ringelbluma z getta, oprac. J. Nalewajko-Kulikov, Warszawa 2018.