KRÓLEWSKA-KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE [TRASA]

Emanuel Ringelblum

ONI, I

„Ludzie nie milczą. Gdy przychodzą plądrować, wychodzi się tylnymi drzwiami i wzywa się policję, otwiera się okno i podnosi krzyk, płacz i lament; zmusili do pozostawienia paczek i ucieczki. Chociaż policjantom nie wolno przychodzić do sklepów, a jednak [?]. Widok kobiety, która […] szła za dwiema Niemkami, 2 policjantów od Królewskiej do Krakowskiego Przedmieścia przechodzili Niemcy, nikt nie słyszał, krzyk: ‘Jestem wdową, to jest mój chleb [?]’. Dają wielu poniżonym ceny poniżej kosztów. Powitanie tych, którzy przychodzą ze skargą. Obrażacie nasz naród [?]. To mówią na każdym kroku.” (30)

Bibliografia

– Emanuel Ringelblum, Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. t. 29: Pisma Emanuela Ringelbluma z getta, oprac. J. Nalewajko-Kulikov, Warszawa 2018.