ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE

Adam Czerniaków

JA/ONI, I

„Pomnik Szopena już nie egzystuje.” [1 VI 1940] (s. 94)

Bibliografia

Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego 6 IX 1939 – 23 VII 1942, oprac. Marian Fuks, Warszawa 1983.