LESZNO 123

Emanuel Ringelblum

ONI, I

„W domu dla podrzutków w Warszawie zmarło dwieście dzieci.” (s. 75)

Bibliografia

– Emanuel Ringelblum, Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. t. 29: Pisma Emanuela Ringelbluma z getta, oprac. J. Nalewajko-Kulikov, Warszawa 2018.